31.03.2023 | Strausberg

5. spotkanie sieci regionalnej agencji rozwoju gospodarczego

Po raz piąty interesariusze rozwoju gospodarczego i zarządzania regionalnego Oderland-Spree wymienili poglądy na temat wspólnych punktów centralnych ich pracy - po raz pierwszy również wspólnie z członkami grupy roboczej ds. marki parasolowej projektu GRW-I "Zarządzanie regionalne Oderland-Spree - Proces brandingu".

Czytaj dalej
30.06.2022 | Online

Okrągły Stół "Zrównoważone Tereny Komercyjne" - udane wydarzenie inauguracyjne 15 czerwca 2022 r.

Pierwszy okrągły stół na temat "Zrównoważone Tereny Komercyjne" odbył się z sukcesem z udziałem ponad 25 uczestników. Ankieta przeprowadzona wśród uczestników wykazała, że istnieje potrzeba zorganizowania kolejnych wydarzeń na takie tematy jak "Zrównoważenie istniejących obszarów", zaopatrzenie w energię oraz zarządzanie terenami przemysłowymi.

Czytaj dalej
08.04.2022 | Fürstenwalde/Spree

3. Spotkanie sieciowe regionalnych agencji rozwoju gospodarczego

W dniu 17 marca 2022 r. w ramach zarządzania regionalnego w celu wsparcia rozwoju środowiska TESLA w regionie Oderland-Spree
Interesariusze rozwoju gospodarczego po raz trzeci wymienili poglądy na temat wspólnych punktów centralnych swojej pracy. Jako wprowadzenie do głównego tematu tego spotkania Zarząd Regionu Oderland-Spree przedstawił regionalny monitoring terenów komercyjnych i przemysłowych, którego techniczna realizacja została następnie przedstawiona bardziej szczegółowo przez Korporację Rozwoju Gospodarczego Brandenburgii (WFBB)

Czytaj dalej
19.08.2021 | Fürstenwalde/Spree

1. Spotkanie sieci w Fürstenwalde

Po raz pierwszy interesariusze rozwoju gospodarczego - od szczebla gminnego do państwowego - wymienili poglądy na temat przyszłych wspólnych punktów centralnych swojej pracy. Oprócz prezentacji metod pracy Zarządu Regionu i wyników badania przestrzeni komercyjnej skupiono się na przyszłych tematach i zaangażowaniu kolejnych grup docelowych.

Czytaj dalej