Obraz
Badania w mikroelektronice © istockphoto
W służbie nauki

Uczelnie wyższe w regionie są niezwykle aktywne w prowadzeniu badań na tematy związane z naukami technicznymi i społecznymi. Ponadto w ODERLAND-SPREE zlokalizowanych jest również kilka instytutów badawczych.

Obraz
Grafika Transfer i wymiana pomysłów między sześcioma osobami © Melita/Adobe Stock

Urząd ds. transferu innowacji i badań

Organizacja Präsenzstelle der Hoschulen des Landes Brandenburg Fürstenwalde/Spree inicjuje współpracę badawczą i wspiera projekty innowacyjne w regionie dla przedsiębiorstw i obywateli. Ponadto organizuje wydarzenia, które skupiają się na spotkaniu i wymianie myśli z osobami odpowiedzialnymi z dziedziny nauki i polityki.

Nauka na Viadrina

Działalność naukowa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina obejmuje Wydział Prawa, Wydział Kulturoznawstwa, Wydział Ekonomii oraz Wydziałowe Instytuty Studiów Europejskich.

Wyjątkowe Collegium Polonicum we Frankfurcie nad Odrą, które zostało założone wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skupia się na interdyscyplinarnych badaniach akademickich i nauczaniu w zakresie tematów polsko-niemieckich, europejskich, międzykulturowych i regionów przygranicznych. Znajdujące się bezpośrednio przy Moście Miejskim Collegium Polonicum jest również gospodarzem regularnych polsko-niemieckich wydarzeń kulturalnych.

Profil badawczy Wyższej Szkoły Zawodowej w Wildau

Wydawnictwo TH Wildau jest reprezentowane z trzema głównymi obszarami badawczymi na mapie badawczej Konferencji Rektorów Niemiec: Applied Biosciences, Computer Science/Telematics oraz Optical Technologies/Photonics. Ponadto uczelnia specjalizuje się w obszarach badawczych produkcji i materiałów, transportu i logistyki oraz zarządzania i prawa.

Jako członek Stowarzyszenia Leibniza czujemy się zobowiązani do doskonałości naukowej i znaczenia społecznego. Badania i transfer do społeczeństwa są zatem dwiema stronami tego samego medalu.

Zrównoważony rozwój nie tylko kieruje naszymi zainteresowaniami badawczymi. Jako pracodawca, ZALF chce również włączyć więcej odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo do codziennego życia swoich pracowników. Nasza własna polityka środowiskowa wyznacza ramy dla tego celu.

PROF. FRANK EWERT, Dyrektor Naukowy ZALF | MARTIN JANK, Dyrektor Administracyjny ZALF

Instytuty badawcze w ODERLAND-SPREE