Trzeci okrągły stół "Zrównoważone Tereny Komercyjne" odbył się po raz pierwszy w jednej z gmin uczestniczących w sieci.

Wspólnie odwiedzono obszar wokół osiedla przemysłowego przy Berghofer Weg w gminie Woltersdorf. Gmina poinformowała o obecnej sytuacji, podejściach i środkach rozwoju, a także o istniejących wyzwaniach i przeszkodach w planowaniu, które istnieją w związku z terenem przemysłowym. Podczas wycieczki uczestnicy omówili możliwe kroki rozwoju obszarów komercyjnych i wymienili się doświadczeniami. W ostatniej rundzie rozmów w ratuszu w Woltersdorfie omówiono w szczególności tematy energii odnawialnej (PV), wody oraz środków kompensacyjnych i zastępczych, a także wyrażono chęć bardziej szczegółowego zbadania postępowania z tymi kwestiami w ramach prawa planistycznego w przyszłych rundach.

Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie 20 czerwca 2023 r. w Storkow (Mark). Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami!

Obraz
Piktogram kontaktowy

Kontakt

Zarządzanie regionalne ODERLAND-SPREE
Eisenbahnstraße 140 | 2 piętro
15517 Fürstenwalde/Spree
Telefon +49 (0)3361 597 57 69
region@oderland-spree.de