Obraz
Kolorowa rzeźba we Frankfurcie nad Odrą © Stadtmarketing Frankfurt (Oder)
Region, w którym żyje się, pracuje i czuje się dobrze

Przedsiębiorstwa z różnych sektorów łączą się pod regionalną marką ODERLAND-SPREE. Ta różnorodność przepływa również na regionalną markę ODERLAND-SPREE na rynku. Tylko ODERLAND-SPREE jako całość posiada imponujący mix branż, a tym samym niezbędną siłę przebicia w gospodarce i polityce. Dlatego region zdecydował się na komunikację i prezentację wszystkich potencjałów na rynku pod tym parasolem poprzez markę regionalną ODERLAND-SPREE, która wyraźnie skupia się na regionie pochodzenia i wykorzystuje go jako wyraźnego nadawcę.

Do kogo powinna być skierowana regionalna marka ODERLAND-SPREE?

Pierwszą i najważniejszą grupą docelową są osoby, które same mieszkają i pracują w tym regionie ODERLAND-SPREE. To oni są przecież podstawowym źródłem wszelkich doświadczeń i przenoszą je mniej lub bardziej mocno na zewnątrz. Oczywiście należy zwrócić się do regionalnych firm i struktur, instytucji, stowarzyszeń i wszystkich aktorów, którym zależy na regionie ODERLAND-SPREE, oczywiście turystów i oczywiście inwestorów, ale także profesjonalistów i międzynarodowych organizatorów i multiplikatorów.

Cele marki regionalnej ODERLAND-SPREE

Wzmocnienie
percepcji. Jednolita marka zwiększa percepcję na rynku. Region jest w stanie dołączyć do tłumu istotnych terenów inwestycyjnych, destynacji i obszarów mieszkalnych.

Zwiększenie liczby turystów, inwestorów i mieszkańców
Jednolity wygląd na wszystkich obszarach zwiększa uwagę na rynku i podnosi założenie jakościowe turystów, inwestorów i potencjalnych mieszkańców. Zwiększenie liczby odpowiednich terenów inwestycyjnych, destynacji i obszarów mieszkalnych.

Używanie cross-sellingu
Wspólna obecność na rynku umożliwia wzajemne odniesienie się i poinformowanie o ofercie produktowo-usługowej regionu i prowadzi do zwiększenia percepcji na rynku, a co za tym idzie, w efekcie również do wzrostu sprzedaży.

Zatrzymać klientów
Zadowoleni klienci i inwestorzy przekazują swoje doświadczenia dalej. Dlatego jednolita strategia marki służy przede wszystkim utrzymaniu zadowolenia klientów z oferowanych produktów i usług, a w razie potrzeby jego poprawie. Sensowne jest również poszukiwanie intensywnego kontaktu z klientami i dążenie do uzyskania stałej informacji zwrotnej.