Obraz
Pięcioro dzieci patrzy przez kolorowe obręcze © anatolis/istockphoto
Wspólna nauka
Obraz
Szkoła graficzna

Ponad
150 szkół

Obraz
Język graficzny

Nauka języka polskiego
w świetlicy i szkole

Obraz
Graficzne szkoły średnie

Zróżnicowane profile szkół średnich

Przedszkola bez długich kolejek, szkoły podstawowe blisko domu, szkoły średnie z szeroką gamą specjalizacji: W ODERLAND-SPREE dla każdego wieku znajdzie się odpowiednia oferta edukacyjna. Wyjątkową cechą jest polsko-niemiecka orientacja z licznymi działaniami transgranicznymi.

Od przedszkola do ukończenia szkoły

W ODERLAND-SPREE istnieje kompleksowa i bardzo zróżnicowana oferta. Kolejne lata szkoły podstawowej trwają dla wszystkich dzieci do szóstej klasy. Rozpowszechnione są szkoły całodzienne, opieka pozaszkolna możliwa jest do czwartej klasy. Szkoły średnie - czy to Oberschule, Gesamtschule czy Gymnasium - mają swój własny profil i umożliwiają naukę według indywidualnych predyspozycji i kompetencji.

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium jest specjalną szkołą matematyczną, przyrodniczą i techniczną w kraju związkowym Brandenburgia i posiada certyfikat MINT Excellence Centre w Republice Federalnej Niemiec.

Szkoła opracowała pedagogiczne wytyczne dla swojej pracy koncepcyjnej, w której centrum znajduje się holistyczne wspieranie zainteresowanych, uzdolnionych i wysoce utalentowanych dzieci i młodzieży, zwłaszcza w dziedzinie matematyczno-naukowo-technicznej.

DR. RITA LANGE | Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. Carl Friedrich Gauß we Frankfurcie nad Odrą,
Matematyczno-naukowo-techniczna szkoła specjalna i centrum doskonałości MINT

05.09.2023 | Frankfurt (Oder)

Ocena znajomości języka przed zapisaniem do szkoły

W Brandenburgii, wysoki odsetek problemów i zaburzeń językowych (między 20 a 30 procent) jest regularnie wykrywany w badaniach dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jednocześnie wskaźnik objęcia opieką dzienną dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia nauki w szkole wynosi w całym kraju ponad 90 procent. Ośrodki opieki dziennej oferują zatem odpowiednie ramy do identyfikacji dzieci z problemami językowymi i zapewnienia im ukierunkowanego wsparcia w odpowiednim czasie.

Czytaj dalej
Obraz
Graficzny Sojusz dla Rodzin

Ośrodki opieki dziennej, przedszkola i szkoły
w Märkisch-Oderland

Obraz
Graficzny przewodnik po rodzinie

Przewodnik rodzinny
Frankfurt (Oder)

Obraz
Grafika Przyszłych Dzieci

Edukacja w Oder-Spree