Obraz
Pięcioro dzieci patrzy przez kolorowe obręcze © anatolis/istockphoto
Wspólna nauka
Obraz
Szkoła graficzna

Ponad
150 szkół

Obraz
Język graficzny

Nauka języka polskiego
w świetlicy i szkole

Obraz
Graficzne szkoły średnie

Zróżnicowane profile szkół średnich

Przedszkola bez długich kolejek, szkoły podstawowe blisko domu, szkoły średnie z szeroką gamą specjalizacji: W ODERLAND-SPREE dla każdego wieku znajdzie się odpowiednia oferta edukacyjna. Wyjątkową cechą jest polsko-niemiecka orientacja z licznymi działaniami transgranicznymi.

Od przedszkola do ukończenia szkoły

W ODERLAND-SPREE istnieje kompleksowa i bardzo zróżnicowana oferta. Kolejne lata szkoły podstawowej trwają dla wszystkich dzieci do szóstej klasy. Rozpowszechnione są szkoły całodzienne, opieka pozaszkolna możliwa jest do czwartej klasy. Szkoły średnie - czy to Oberschule, Gesamtschule czy Gymnasium - mają swój własny profil i umożliwiają naukę według indywidualnych predyspozycji i kompetencji.

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium jest specjalną szkołą matematyczną, przyrodniczą i techniczną w kraju związkowym Brandenburgia i posiada certyfikat MINT Excellence Centre w Republice Federalnej Niemiec.

Szkoła opracowała pedagogiczne wytyczne dla swojej pracy koncepcyjnej, w której centrum znajduje się holistyczne wspieranie zainteresowanych, uzdolnionych i wysoce utalentowanych dzieci i młodzieży, zwłaszcza w dziedzinie matematyczno-naukowo-technicznej.

DR. RITA LANGE | Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. Carl Friedrich Gauß we Frankfurcie nad Odrą,
Matematyczno-naukowo-techniczna szkoła specjalna i centrum doskonałości MINT

18.06.2024 | Frankfurt (Oder)

Viadrina prowadzi wspólny projekt mający na celu wzmocnienie Otwartych Zasobów Edukacyjnych na uniwersytetach – uruchomiono projekt CO-WOERK

Publiczne udostępnianie materiałów dydaktycznych i ich wspólne rozwijanie jest jednym z celów projektu "Community for Knowledge Transfer OER: Network of Educational Stakeholders (CO-WOERK)", który został uruchomiony w czerwcu pod przewodnictwem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu. Koncentruje się on wokół idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), czyli ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych.

Czytaj dalej
06.06.2024–07.07.2024 | Frankfurt (Oder)

Wykład, zwiedzanie kampusu, wizyta w stołówce – program degustacyjny na Viadrinie

Od czwartku, 6 czerwca, przyszli studenci będą mieli okazję przyjrzeć się życiu uniwersyteckiemu na Uniwersytecie Europejskim w ramach kursu próbnego. Do 7 lipca mogą oni wziąć udział w szerokiej gamie kursów na Wydziale Kulturoznawstwa, Wydziale Ekonomii i Wydziale Prawa. Ponadto we wtorki i czwartki w tym okresie odbywać się będą wycieczki z przewodnikiem po kampusie.

Czytaj dalej
Obraz
Graficzny Sojusz dla Rodzin

Ośrodki opieki dziennej, przedszkola i szkoły
w Märkisch-Oderland

Obraz
Graficzny przewodnik po rodzinie

Przewodnik rodzinny
Frankfurt (Oder)

Obraz
Grafika Przyszłych Dzieci

Edukacja w Oder-Spree