W regionie i poza nim powstała silna, dynamiczna sieć. Zarząd regionu i jego partnerzy kooperacyjni zapewniają indywidualne wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych i kwestiach rozwoju, jak również w ważnym temacie rekrutacji wykwalifikowanych pracowników. Nasze spotkania sieciowe, szkolenia i imprezy informacyjne wzmacniają firmy.

Spotkanie sieciowe

Konkurencja między regionami gospodarczymi wymaga wspólnej idei i wspólnego celu. W celu długofalowego wzmocnienia regionu gospodarczego ODERLAND-SPREE, zarząd regionu inicjuje regularne spotkania sieciowe regionalnych agencji rozwoju gospodarczego. Celem tych sieci jest wymiana informacji o rozwoju regionu i uczenie się od siebie nawzajem. W regularnych odstępach czasu regionalne agencje rozwoju gospodarczego wymieniają informacje z innymi instytucjami gospodarczymi na temat rozwoju regionu ODERLAND-SPREE, aby wspólnie pracować nad pozytywnym rozwojem.

Oprócz sieci regionalnych agencji rozwoju gospodarczego mają być organizowane również imprezy tematyczne dla przedstawicieli gmin. A innowacyjne podejście ma być również wykorzystywane do promowania wymiany między przedsiębiorstwami.

Wykazano, że wyzwania mogą być szybko rozwiązywane dzięki rzetelnej współpracy pomiędzy podmiotami regionalnymi i wynikającemu z niej zaufaniu. Ta sieć współpracy w Oderland-Spree będzie w przyszłości nadal pozytywnie towarzyszyć rozwojowi.

ROBERT RADZIMANOWSKI | Kierownik Działu Polityki Regionalnej, IHK Ostbrandenburg

Gospodarka sieciowa

Gminna Grupa Robocza ODERLAND-SPREE
Powiat Märkisch-Oderland
Landkreis Oder-Spree
Miasto Frankfurt nad Odrą

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
Regionalne Biuro Planowania Oderland-Spree

Agencje rozwoju gospodarczego w regionie
STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH
OWF Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
ICOB Investor Center Ostbrandenburg GmbH

Dalsi partnerzy współpracy
Regionalna marka ODERLAND-SPREE
Łączy różnorodność regionalnych produktów, firm i stylów życia w regionie poprzez nadrzędne zarządzanie i wzmacnia obecność marki dla zwiększenia świadomości ODERLAND-SPREE.

IHK - Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
wspiera przedsiębiorstwa strategicznie, praktycznie i transgranicznie

HWK - Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
oferuje doradztwo dla wykwalifikowanych rzemieślników

WFBB - Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH
jest partnerem na szczeblu krajowym

@see Region
oferuje regionalną sieć przedsiębiorstw i wymianę szkoleń

Miasto Eisenhüttenstadt
Partner w Regionalnym Rdzeniu Wzrostu Gospodarczego Frankfurt nad Odrą /Eisenhüttenstadt

Miasto Fürstenwalde/Spree
Regionalny rdzeń wzrostu Fürstenwalde/Spree

Bündnis pro Wirtschaft
wzmacnia przedsiębiorczość w regionie

Sieć lokalizacji biznesu
wspiera zakładanie firm

PepComm
doradza i wspiera region w rozwoju projektów i zarządzaniu projektami

Współpraca z Berlinem w zakresie
Metropolregion Ost

LAG Märkische Seen e.V.
LAG Oderland
wspieranie projektów na obszarach wiejskich w celu trwałego wzmocnienia regionu

Wiadomości z sieci