Zarząd regionalny ustanowi markę parasolową ODERLAND-SPREE, za pomocą której cały region ODERLAND-SPREE zostanie przedstawiony jako atrakcyjne miejsce do życia, pracy i zamieszkania w całej jego różnorodności i ze wszystkimi możliwościami, nastąpi ogólny rozwój przestrzenny istniejących potencjałów, promowane będą synergie regionalne, istniejące i powstające podmioty zostaną zintegrowane i połączone w sieć, a tym samym rozwinie się wspólnie wspierana świadomość/tożsamość jako silny i przyjazny do życia region. Są to warunki wstępne, aby wyzwania związane z osiedlaniem się Tesli i wieloma przewidywanymi zmianami były postrzegane jako szansa i wspierane.

Osoba kontaktowa w sprawie zapytań, sugestii i wykorzystania marki

Biuro Planowania Regionalnego ODERLAND-SPREE, jest odpowiedzialne za wdrożenie zarządzania marką regionalną i chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące marki regionalnej ODERLAND-SPREE.

Zarządzanie marką regionalną i projektem | Proces budowania marki

Regionalne Biuro Planowania
Eisenbahnstraße 140
15517 Fürstenwalde/Spree

Telefon +49 (0)3361 597 57 69
region@oderland-spree.de