14.09.2023 | Frankfurt (Oder)

"Business in Action" realizuje wspólnie 12 projektów

W tym roku zgłoszono łącznie 17 projektów, z których dwanaście zostało pomyślnie zrealizowanych lub nadal jest realizowanych. Było malowanie, malowanie natryskowe, kopanie, betonowanie i wkręcanie. W procesie tym pomagało ponad 20 regionalnych firm.

Czytaj dalej
11.09.2023 | Frankfurt (Oder)

Nowe wybory arbitrów w przygotowaniu

Kandydatury można zgłaszać do 29 września
Miasto Frankfurt nad Odrą poszukuje kandydatów do zbliżających się wyborów dwóch komisji arbitrażowych ustanowionych na terenie miasta w grudniu 2023 roku. W przypadku podjęcia decyzji o wzajemnej reprezentacji komisji arbitrażowych, wybory zastępców arbitrów będą zbędne.

Czytaj dalej
11.09.2023 | Frankfurt (Oder)

Żywy kalendarz adwentowy Frankfurt (Oder)-Słubice

Zgłoszenia trwają do 28 września
Polsko-niemiecki projekt "Żywy Kalendarz Adwentowy Frankfurt nad Odrą - Słubice" będzie w tym roku realizowany już po raz 16. Poszukujemy inicjatyw, stowarzyszeń, firm i instytucji, które chciałyby zorganizować okres adwentowy w oryginalny sposób, a jednocześnie połączyć różne grupy docelowe wraz z innymi instytucjami w celu stymulowania wymiany międzypokoleniowej i kulturowej.

Czytaj dalej
05.09.2023 | Frankfurt (Oder)

Ocena znajomości języka przed zapisaniem do szkoły

W Brandenburgii, wysoki odsetek problemów i zaburzeń językowych (między 20 a 30 procent) jest regularnie wykrywany w badaniach dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jednocześnie wskaźnik objęcia opieką dzienną dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia nauki w szkole wynosi w całym kraju ponad 90 procent. Ośrodki opieki dziennej oferują zatem odpowiednie ramy do identyfikacji dzieci z problemami językowymi i zapewnienia im ukierunkowanego wsparcia w odpowiednim czasie.

Czytaj dalej