Obraz
Sala szkoleniowa we Frankfurcie nad Odrą © Matthias Eckert
Kwalifikacje zawodowe w ODERLAND-SPREE

Co się dzieje po zakończeniu szkoły? Region oferuje szeroką gamę szkoleń zawodowych i możliwości dalszego kształcenia w różnych dziedzinach, a także języków obcych i umiejętności miękkich. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą proaktywnie zabezpieczać wykwalifikowanych pracowników i pozyskiwać młode talenty zgodnie ze swoimi potrzebami. Kompetentną pomoc w zakresie kwalifikacji zawodowych w ORLAND-SPREE zapewniają IHK Ostbrandenburg oraz Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg.

Powstanie nowych firm zwiększa nie tylko liczbę, ale i różnorodność możliwości szkoleniowych oferowanych przez dualne kształcenie zawodowe. Korzystają na tym młodzi ludzie w regionie i cały rynek pracy.

ROBERT RADZIMANOWSKI | Kierownik Działu Polityki Regionalnej, IHK Ostbrandenburg

Targi szkoleń i studiów

Obraz
Logo CareerCompass - Targi szkoleń i studiów

CareerCompass

Liczne firmy, władze publiczne i uniwersytety prezentują się ponad 2000 gościom w ciągu dwóch dni w maju w Giebelseehalle w Petershagen, aby przyciągnąć potencjalnych stażystów, pracowników i studentów.

Obecne terminy i informacje
www.career-compass.de | www.stic.de

Katalog szkoleń B.O.C.K. 2023/2024
Przewodnik po praktykach, stażach i pracach wakacyjnych w Märkisch-Oderland jest dostępny w STIC oraz na regionalnych targach szkoleniowych.

Obraz
Logo imprezy towarzyszącej Godzina rozpoczęcia

Godzina rozpoczęcia

MIT-MACH-EVENTS, które odbywają się trzy razy w roku w Fürstenwalde/Spree, Frankfurcie nad Odrą i Eisenhüttenstadt, są stworzone dla młodych ludzi z regionu, którzy szukają firmy szkoleniowej, pracodawcy, miejsca do nauki, ofert w zakresie studiów dualnych lub odpowiedniego doradztwa.

Obecne terminy i informacje
www.start-zeit.de | www.startzeit-digital.de

Katalog szkoleń 2022/2023
Download

Ośrodki kształcenia zawodowego w regionie

Obraz
Digitalizacja edukacji © Walter Wiedenhofer/Pixabay

KwalifikacjeCENTRUM gospodarki

Lokalizacja w Eisenhüttenstadt

www.qcw.de

Obraz
Edukacja techniczna © Phynart Studio/istockphoto

Europaschule OSZ Oder-Spree

Zlokalizowane w Eisenhüttenstadt i Fürstenwalde/Spree

 • Kształcenie zawodowe w systemie dualnym dla różnych specjalizacji

 • Szkoła zawodowa 2-letnie kształcenie w pełnym wymiarze godzin

www.osz-oder-spree.de

Obraz
Ciśnieniomierz i stetoskop © Bruno/Pixabay

Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia i Pielęgniarstwa

Lokalizacja w Eisenhüttenstadt

 • Szkolenie zawodowe dla specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, pomocy w zakresie zdrowia i pielęgnacji, fizjoterapii, pomocy farmaceutyczno-technicznej i technologii medycznej w zakresie analizy laboratoryjnej
 • Szkolenie zawodowe w zakresie fizjoterapii, terapii zajęciowej i pielęgniarstwa
 • Z dołączonym domem mieszkalnym

www.gesundheitsberufe-ehst.de

Obraz
Szkolenie mistrzów rzemiosła © istockphoto

Centrum Edukacyjne HWK i Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Lokalizacja we Frankfurcie nad Odrą i Hennickendorfie

 • Szkolenie i dokształcanie lub szkolenie mistrzowskie
 • dla elektrotechniki, fryzjerstwa/kosmetyki, techniki samochodowej, konstrukcji metalowych, techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji, administracji biznesu/administracji

www.weiterbildung-ostbrandenburg.de

Obraz
Warsztaty szkoleniowe we Frankfurcie nad Odrą © Matthias Eckert

bbw Education Centre East Brandenburg

Lokalizacje we Frankfurcie nad Odrą i Märkisch-Oderland

 • W branży handlowej, medialnej, IT, sprzedaży i marketingu
 • Kwalifikacje w zakresie zajmowania się technologią wysokich napięć, fotowoltaiką i magazynowaniem energii

www.bbw-ostbrandenburg.de

Obraz
Młoda kobieta pisze notatki w zeszycie przed laptopem © Hagar Lotte Geyer/Pixabay

Deutsche Angestellten-Akademie (DAA)

Lokalizacje we Frankfurcie nad Odrą i Strausbergu

 • Dalsze kształcenie i szkolenie w sektorze handlowym, zdrowotnym i społecznym
 • Certyfikowane kursy dokształcające w zakresie oprogramowania użytkowego

www.daa-bb.de/unsere-angebote/ueberblick

Obraz
Warsztaty szkoleniowe © AdobeStock

Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum

Lokalizacja w Fürstenwalde/Spree

 • Centrum kształcenia zawodowego w zakresie szkolenia wstępnego, przygotowania zawodowego, szkolenia łączonego i szkolenia zaawansowanego
 • Ośrodek kursowy technologii spawania

 • Szkolenie w sektorze społecznym i dalsze kształcenie w kierunku pedagoga

www.fawz.de

Obraz
Edukacja pielęgniarska © peopleimages/AdobeStock

Zakładowa Szkoła Pracy Socjalnej przy Instytucjach Samarytańskich

Lokalizacja w Fürstenwalde/Spree

 • Szkolenia dla wychowawców, pielęgniarek edukacji leczniczej, asystentów społecznych i nauczycieli edukacji leczniczej

www.samariteranstalten.de

Nowości

05.09.2023 | Frankfurt (Oder)

Ocena znajomości języka przed zapisaniem do szkoły

W Brandenburgii, wysoki odsetek problemów i zaburzeń językowych (między 20 a 30 procent) jest regularnie wykrywany w badaniach dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jednocześnie wskaźnik objęcia opieką dzienną dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia nauki w szkole wynosi w całym kraju ponad 90 procent. Ośrodki opieki dziennej oferują zatem odpowiednie ramy do identyfikacji dzieci z problemami językowymi i zapewnienia im ukierunkowanego wsparcia w odpowiednim czasie.

Czytaj dalej