Po raz piąty interesariusze rozwoju gospodarczego wymienili poglądy na temat wspólnych głównych punktów swojej pracy. Po raz pierwszy spotkanie odbyło się wspólnie z członkami grupy roboczej ds. marki parasolowej, która została zainicjowana w ramach projektu GRW-I "Oderland-Spree Regional Management - Branding Process". Omówiono m.in. stan monitorowania przestrzeni handlowej, rozwój Centrum Innowacji i Edukacji Aviation Strausberg oraz obecność marki parasolowej w Internecie.

Pan Jonas z STIC Wirtschaftsförderungsgesellschaft MOL GmbH powitał uczestników i przedstawił pracę agencji rozwoju gospodarczego, a także bieżące główne tematy i projekty. Krótko poinformował o planowanej rozbudowie "1A Gründerzentrum", wzmocnieniu sieci "Unternehmensnachfolge Oderland", dalszych projektach rozwoju nieruchomości przemysłowych, rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, opracowaniu przewodnika szkoleniowego dla szkół w regionie Märkisch-Oderland, realizacji targów Career Compass w dniach 5 i 6 maja 2023 r. oraz, ze względu na rosnące znaczenie, promocji i rozbudowie już istniejącego biura ochrony klimatu i energii.

Z perspektywy Zarządu Regionalnego Wschodniego Regionu Metropolitalnego, pani Hohmann przedstawiła informacje na temat bieżących projektów, w tym planowanego IV Dnia Biznesu Wschodniego Regionu Metropolitalnego na temat "Opieki zdrowotnej jutra" oraz planowanego rozpoczęcia specjalistycznego forum na temat mobilności dojazdów do pracy.

Pan Repsch z Brandenburskiej Rady Rozwoju Gospodarczego (WFBB) wyjaśnił aktualny stan monitorowania przestrzeni komercyjnej, a także dalszą procedurę i planowane działania w ramach koncepcji przestrzeni komercyjnej.

Następnie pan Müller z Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (OWF) poinformował o społeczności regionalnej @see oraz planowanych wydarzeniach i formatach reklamowych, w tym o wymianie szkoleniowej, wydarzeniach informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, kampanii ambasadorskiej i letnim festiwalu w dniu 9 czerwca 2023 r. w zamku Hubertushöhe w Storkow (Mark).

Agencja projektowa FischundBlume zaprezentowała podczas wydarzenia nowo zaprojektowaną stronę internetową marki parasolowej Oderland-Spree.

Na koniec pan Jonas z STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH i pani Kühnel, dyrektor zarządzająca Strausberger Flugplatz GmbH, przedstawili projekt lotniska Strausberg. Jego strategiczny rozwój i planowane Centrum Innowacji i Szkoleń Lotniczych (IBZL) mają być zaawansowane w tym roku i zapewnić nowe impulsy dla regionu.