Co dzieli Niemcy i Polskę, a co je łączy

Historyczne urazy i spory polityczne nadal obciążają relacje między Polską a Niemcami. Wojna na Ukrainie nasiliła polską krytykę roli Niemiec w Europie i ich polityki wobec Rosji. Po raz kolejny stało się jasne, jak historia wpływa na stosunki polsko-niemieckie i jak bardzo gotowość do radzenia sobie z przeszłością może wpływać na wzajemne postrzeganie.

Temu związkowi przyjrzy się historyk i absolwentka Viadriny PD dr Agnieszka Pufelska w swoim wykładzie w środę, 24 kwietnia o godz. 18.15 w Wyższej Szkole Europejskiej. Pod tytułem "Dominacja i współzależność w stosunkach polsko-niemieckich" zapyta o to, co poróżniło Niemcy i Polskę, a co je połączyło, co pozostało z dawnych konfliktów sąsiedzkich i co można zrobić, aby je przezwyciężyć. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Viadrina Lodge Hall, Logenstraße 11. Wydarzenie można również śledzić online. Aby zarejestrować się na transmisję na żywo: https://forms.europa-uni.de/form/provide/1565/

Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, kierownik Centrum Studiów Polskich i Ukraińskich Viadrina, będzie komentować, historyk Viadrina prof. em. dr Gangolf Hübinger będzie moderować. Gangolf Hübinger będzie moderował wydarzenie, które odbywa się w ramach Viadrina Research Factory B/ORDERS IN MOTION we współpracy z serią "Border Talks" Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Studiów Polskich i Ukraińskich Viadrina.

Kiedy i gdzie

Środa, 24 kwietnia 2024 | 18:15
Logensaal der Viadrina, Logenstraße 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 

Dane osobowe: Dr Agnieszka Pufelska jest absolwentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Kulturoznawstwa w 2005 r. Jej rozprawa doktorska nosi tytuł: "Judeokomuna - obraz wroga w Polsce. Polski obraz siebie w cieniu antysemityzmu 1939-1948". Tym tematem wniosła swój wkład w intensywne debaty wokół "Masakry w Jedwabnem" (1941) prawie dwadzieścia lat temu. Od kwietnia 2016 r. jest pracownikiem naukowym Nordost-Institut (IKGN e. V.), a w latach 2020/2021 pełniła funkcję profesora wizytującego w Instytucie Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wiedeńskim.
Za swoje polsko-niemieckie badania Agnieszka Pufelska otrzymała nagrodę jubileuszową w dziedzinie nauki od Stiftung Preußische Seehandlung w wysokości 20 000 euro, która została jej przyznana we wrześniu 2023 r. w Akademii Nauk w Berlinie-Brandenburgii.

Obraz
Piktogram kontaktowy

Więcej informacji

European University Viadrina
Department of University Communication
Telefon +49 (0)335 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de