• Dosłowne wyszukiwanie słów kluczowych, nie uwzględniające wielkości liter; słowa kluczowe krótsze niż minimalna długość są ignorowane.
  • Użyj operatora OR pisanego wielkimi literami aby otrzymać więcej wyników. Na przykład: kot OR pies (zawartość zawiera słowo "kot" lub "pies").
  • Można użyć operatora AND pisanego wielkimi literami, aby brane były pod uwagę wszystkie słowa, choć jest to tak naprawdę domyślne zachowanie. Przykład: kot AND pies (to samo co: kot pies; zawartość musi zawierać zarówno "kot" jak i "pies").
  • Użyj cudzysłowów, aby wyszukać frazę. Przykład: "kot je myszy".
  • Można poprzedzać słowa kluczowe znakiem - w celu ich wykluczenia; potrzebne będzie jednak co najmniej jedno "pozytywne" słowo kluczowe. Przykład: kot -dog (zawartość musi zawierać słowo kot i nie może zawierać słowa pies).