Misja Zarządu Regionu ODERLAND-SPREE określa, w jaki sposób region będzie się rozwijał w najbliższych latach w wyniku zawarcia ugody TESLA i co ma być osiągnięte. Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i marketingu całej lokalizacji biznesowej ODERLAND-SPREE. Deklaracja misji obrazuje wspólną wolę środowiska planistów regionalnych, zarządu regionu i regionalnych podmiotów gospodarczych.

W ramach koncepcji strukturalnej i koncepcji działania zdefiniowano trzy centralne wytyczne. Pomysły na realizację wytycznych zostały połączone w strategiczne zalecenia działań. Pokazuje to sposób, w jaki region zamierza osiągnąć wyznaczone cele.

Obraz
Tereny komercyjne i przemysłowe Lokalizacje

Rozwój terenów przemysłowych i komercyjnych

Aby móc z powodzeniem wykorzystać impuls rozwojowy wynikający z osiedla TESLA, planowany jest (dalszy) rozwój terenów przemysłowych i gospodarczych. Zarząd regionu aktywnie wspiera rozwój obszarów przemysłowych i gospodarczych oraz doradza politykom i administratorom w celu poszerzenia ich wiedzy fachowej i udzielenia ukierunkowanego doradztwa. Przyjęte w tym kontekście środki mają na celu przyspieszenie pozyskiwania i rozwoju nowych terenów komercyjnych i przemysłowych oraz ich marketing, a także towarzyszenie gospodarce nieruchomościami.

Obraz
Profesjonaliści Ikony

Zachowanie wykwalifikowanej siły roboczej

Zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej, ważne w tym samym kontekście, ma na celu rekrutację, szkolenie i zatrzymanie pracowników jako kluczowy element dla istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstw. W tym celu w ramach zarządzania regionalnego należy stworzyć atrakcyjne czynniki lokalizacji, takie jak zachęcający krajobraz naukowo-badawczy, stabilność społeczna i dobra infrastruktura. Osiąga się to poprzez dobrą ofertę mobilności w regionie, rozszerzenie obszaru oddziaływania ponad granicami państw oraz rozwój potencjałów mieszkaniowych, które przyczyniają się do pozytywnego marketingu regionalnego miejsc zamieszkania.

Obraz
Piktogram sieci

Konkurencyjne lokalizacje dla biznesu

W celu promowania rozwoju konkurencyjnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania z międzynarodowej uwagi jako regionu gospodarczego, wsparcie zarządu regionu koncentruje się na utrzymaniu i rozszerzeniu kompetencji branżowych firm, osiedlaniu się nowych firm, ekspansji istniejących firm, jak również towarzyszących procesom sieciowania i dialogu.