Firmy potrzebują przestrzeni do rozwoju i generowania innowacji. Tereny komercyjne i przemysłowe należą jednak w Brandenburgii do dóbr rzadkich. W wielu miejscach sytuacja ta nie wynika z braku zainteresowania ze strony gmin wyznaczeniem takich obszarów, ale raczej z braku know-how. 

Zarządzanie Regionalne wspiera gminy w budowaniu niezbędnego know-how dla pomyślnego rozwoju obszarów komercyjnych i przemysłowych.

Obraz
Dotacje finansowe Icon

Wsparcie finansowe 

Kraj związkowy Brandenburgia oferuje zróżnicowane wsparcie finansowe, które ma pomóc gminom w rozwijaniu terenów komercyjnych i przemysłowych.

Tu znajdziecie Państwo dalsze informacje na temat środków pomocowych.

Obraz
Wiedza o ikonach

Szkolenia i eventy

W ramach imprez, szkoleń i webinariów Zarządzanie Regionalne i nasi partnerzy regularnie udzielają pomocnych i praktycznych wskazówek dotyczących zagospodarowania terenów komercyjnych i przemysłowych.   

Sprawdźcie Państwo nasz kalendarz imprez

Obraz
Piktogram kontaktowy

Doradztwo na miejscu

W niektórych przypadkach konieczna jest bezpośrednia praca nad konkretnym przypadkiem. Czy potrzebujecie Państwo wsparcia w kontekście konkretnego działania związanego z zagospodarowaniem terenu? 

Zapraszamy do kontaktu z nami!