W ramach prac okrągłego stołu "Przyszłość i możliwości edukacyjne dla dzieci we Frankfurcie nad Odrą – aktywne przeciwdziałanie ubóstwu dzieci", aktywni członkowie podgrupy roboczej Frankfurt Children's Charter i zainteresowane strony spotykają się regularnie, aby omówić bieżące wyzwania stojące przed dziećmi i młodzieżą oraz opracować nowe pomysły i projekty.

Ten okrągły stół został zainicjowany przez wolontariuszkę ds. dzieci Jacqueline Eckardt i będzie nadal zapraszał ludzi do wymiany pomysłów i informacji w 2024 roku.

Dyrektorzy zarządzający Job Centre i Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH również brali udział w przeszłości i omawiali wdrażanie Karty Frankfurckiej Dzieci w związku z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników.

Kiedy i gdzie?

W ostatnią środę miesiąca (poza wakacjami szkolnymi) | 17:00 
W barze WG, Große Scharrnstraße 14A, 15230 Frankfurt (Oder)

Wszyscy zainteresowani Stammtisch Kindercharta są mile widziani!

Obraz
Piktogram kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa w przypadku pytań na ten temat: 
Antje Bleck (Biuro ds. Młodzieży i Spraw Społecznych, koordynator procesu)
Telefon 0335 552-5142 | antje.bleck@frankfurt-oder.de