Co składa się na ekosystem przedsiębiorczości i jaką rolę odgrywają trzy czynniki sukcesu: kreatywność, komunikacja i społeczność? Dni ERLab w dniach 27-29 maja 2024 r. odpowiedzą na te pytania w ramach konferencji naukowej i regionalnych badań w Berlinie i Brandenburgii. Jest to pierwsze duże wydarzenie w ramach projektu badawczego "Entrepreneurship Research Lab (ERLab)" na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą). Wydarzenie ma na celu połączenie badaczy, założycieli i osób z praktyki biznesowej w celu wzmocnienia transferu między badaniami a praktyką.

Studenci przed wejściem do Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą © Heide Fest

Program

  • Pierwszy dzień ERLab Day poświęcony jest wymianie naukowej na tematy związane z komunikacją, kreatywnością i społecznością w kontekście przedsiębiorczości.
  • Drugi dzień konferencji obejmuje praktyczne zwiedzanie fabryki lodów "IceGuerilla" w Beeskow oraz centrum innowacji hard-tech MotionLab w Berlinie.
  • Konferencja zakończy się wspólnym wieczorem w restauracji "Kante" w Berlinie-Kreuzberg.
     

Dodatkowe informacje: www.entrepreneurshipresearchlab.com/about
 

Pracownia Badań nad Przedsiębiorczością jest projektem badawczym realizowanym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we współpracy z Katedrami Zarządzania i Organizacji (prof. dr Jochen Koch), Marketingu Międzynarodowego (prof. dr Albrecht Söllner) i Marketingu (prof. dr Martin Eisend) oraz Campus Founders gGmbH w Heilbronn, finansowanym przez Fundację Dietera Schwarza.

Obraz
Pomysł na piktogramy

Informacje i rejestracja

Dodatkowe informacje o programie i bezpłatna rejestracja: 
www.entrepreneurshipresearchlab.com/erlab-days-2024

European University Viadrina
Department of University Communication
Phone +49 (0)335 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de