"Drony nade mną i prawo moralne we mnie - (nie)bezpieczeństwo i wolność w XXI wieku" - to tytuł i temat międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa (Wilno) wraz z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w czwartek, 18 kwietnia, w godz. 9.00-16.30 (czasu lokalnego, niemieckiego: 10.00-17.30). Anglojęzyczna konferencja, która odbędzie się w Wilnie i będzie transmitowana online, jest wspierana przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec na Litwie. Program można śledzić na kanale YouTube Uniwersytetu Mykolasa Romerisa (link).

Prawnicy, filozofowie i politolodzy, a także działacze na rzecz praw człowieka z Kanady i USA, Ukrainy, Litwy, Polski, Turcji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski i Niemiec będą dyskutować o obecnej sytuacji praw człowieka i rządów prawa w Europie na tle aktualnych zagrożeń i niepewności, takich jak wojna Rosji z Ukrainą.
Wśród prelegentów podczas otwarcia znajdą się zastępca ambasadora Republiki Federalnej Niemiec na Litwie, dr Cornelius Zimmermann, prokurator generalny Ukrainy, Andrij Kostin oraz Oleksandra Matviichuk, dyrektor ukraińskiej organizacji praw człowieka Centrum Swobód Obywatelskich.

Jednym z kolejnych prelegentów będzie prawnik Viadriny prof. dr Stefan Haack, który opowie o "związku między godnością, autonomią i liberalną demokracją w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego".

Konferencja odbywa się w ramach European Reform University Alliance (ERUA). Od listopada 2023 r. Uniwersytet Europejski jest członkiem tego sojuszu ośmiu uniwersytetów, który rozciąga się od Wysp Kanaryjskich po Francję, Polskę, Bułgarię i Grecję. https://erua-eui.eu

O konferencji

Konferencja skupi się na trzech bieżących rocznicach: 300. rocznicy urodzin filozofa moralności Immanuela Kanta, urodzonego w 1724 r., 75. rocznicy założenia NATO i 20. rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód.

Pierwszy panel konferencji poświęcony jest zatem pytaniu, jaką rolę odgrywają wolność i bezpieczeństwo w filozofii moralnej Kanta i jakie implikacje może to mieć dla analizy uniwersalnych wartości, takich jak prawa człowieka i autonomia, które są obecnie pod presją.

Drugi panel przyjrzy się obecnej sytuacji praw człowieka i demokracji konstytucyjnych w Europie na tle NATO, które zostało założone 75 lat temu w celu ochrony wolności i bezpieczeństwa, oraz 20. rocznicy rozszerzenia UE na wschód. W swoich wystąpieniach prelegenci przeanalizują m.in. obecną rolę NATO w świetle wojny agresji Rosji na Ukrainę oraz obecną sytuację i ochronę praw człowieka w europejskich państwach członkowskich.

Pełny program: PDF (Pobierz)

Obraz
Piktogram kontaktowy

Więcej informacji

European University Viadrina
Department of University Communication
Telefon +49 (0)335 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de