W misji Zarządu Regionalnego Oderland-Spree przedstawiono, w jaki sposób w wyniku budowy fabryki TESLA region ten będzie się rozwijał w najbliższych latach i jakie cele mają zostać osiągnięte. Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i marketingu całego obszaru gospodarczego "Oderland-Spree". Misja jasno określa wspólną wolę Regionalnego Zrzeszenia Planistycznego, Zarządu Regionalnego i regionalnych podmiotów gospodarczych.

W ramach Koncepcji Rozwoju Strukturalnego i Działania zdefiniowano trzy główne zasady. Pomysły na wdrożenie zasad zostały zebrane w formie strategicznych rekomendacji do działania. Pokazuje to, w jaki sposób region zamierza osiągnąć wyznaczone cele.

Obraz
Gewerbe- und Industrieflächen Standorte

Rozwój terenów komercyjnych i przemysłowych

Aby móc z powodzeniem wykorzystać impuls rozwojowy wynikający z budowy fabryki TESLA, planowany jest (dalszy) rozwój terenów przemysłowych i komercyjnych. Zarządzanie Regionalne aktywnie wspiera rozwój terenów przemysłowych i komercyjnych oraz doradza podmiotom świata polityki i administracji w celu poszerzenia ich kompetencji i zapewnienia ukierunkowanego doradztwa. Podjęte w tym kontekście działania mają na celu przyspieszenie zagospodarowania nowych terenów komercyjnych i przemysłowych, przyspieszenia ich sprzedaży i monitorowania procesów zarządzania nieruchomościami.

Obraz
Icon Fachkräfte

Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników

Ważne w tym kontekście zapewnienie wykwalifikowanych pracowników ma na celu rekrutację, szkolenie i zatrzymanie pracowników, jako kluczowego elementu sukcesu już funkcjonujących i nowo powstałych przedsiębiorstw. W tym celu w ramach Zarządzania Regionalnego należy stworzyć atrakcyjne czynniki lokalizacji, takie jak przyciągający krajobraz naukowo-badawczy, stabilność społeczna i dobra infrastruktura. Jest to możliwe dzięki dobrej ofercie mobilności w regionie, rozszerzeniu zasięgu obszaru oddziaływania w układzie transgranicznym oraz rozwojowi potencjału rozwoju mieszkalnictwa, co przyczynia się do pozytywnego marketingu regionalnego poszczególnych lokalizacji mieszkaniowych.

Obraz
Piktogramm Netzwerk

Konkurencyjne lokalizacje gospodarcze

W celu wspierania rozwoju konkurencyjnych lokalizacji gospodarczych i wykorzystania międzynarodowej uwagi, jaką przyciąga region gospodarczy, wsparcie Zarządu Regionalnego koncentruje się na utrzymaniu i rozszerzaniu kompetencji branżowych przedsiębiorstw, osiedlaniu się nowych przedsiębiorstw, rozbudowie funkcjonujących przedsiębiorstw oraz towarzyszących procesach sieciowania i prowadzenia dialogu.